O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Novinky a aktuality
NEW na www.aomega.sk ...
 
♦Last update 2016/07/18♦


... s Jánom Husárom fotografom a dokumentaristom o fotografovaní žralokov, prírodných katastrofách, humanitárnej pomoci, vojnových konfliktoch aj o tom, ako fotografovanie a filmové dokumenty z takýchto udalostí pomáhajú upriamovať pohľad tým smerom, ktorý v každodennom živote nevnímame. Úcta a láska k životu má rôzne podoby. Fotografie a filmy majú prebudiť svet, ktorý síce nespí ale bez záujmu o okolité dianie a prírodu, sa život vo vlastnej izolovanej realite podobá spánku, kedy to, čo sa deje okolo nás a v nás prestávame vnímať.

... s Martinou Vagačovou, ktorá si myslí, že vzájomný rešpekt medzi dieťaťom a rodičom je potrebné budovať úplne od malička. Viac ako prísnosť a strach z trestu je pri výchove detí pevná láskavosť a vzájomný rešpekt. Ak sa to podarí, jeho ovocím bude úspešné dieťa a šťastný rodič, ktorý má prirodzenú autoritu. Na začiatku prázdnin je dobré uvažovať možno aj nad tým, ako tento čas popri cestovaní a poznávaní využiť aj na prehĺbenie porozumenia medzi rodičmi a deťmi.


Sme v tom spolu so svetom


V hviezdnom období svojich dejín by malo vrátiť Európe a svetu tú nádej na budúcnosť, ktorú jemu priniesli dejiny v slovách a postojoch Solúnskych bratov. Áno je to výzva. No zároveň je to aj skúška správnosti toho, či v nás prevládne pohanský strach alebo veľkodušnosť biblického univerzalizmu, ktorý k nám prišiel. Z cudziny. Z vtedajšieho Grécka.


Hosť Pyramídy...... s Jozefom Lenčom, vysokoškolským pedagógom. Na prahu slovenského predsedníctva EÚ sme sa pokúsili o krátku reflexiu dejín, prítomnosti aj budúcnosti európskeho priestoru, ktorý bol v minulosti prirodzeným priestorom pre spolužitie a vzájomnú interakciu kresťanskej, židovskej aj moslimskej kultúrnej a duchovnej tradície. 

Sekularizovaná Európa stojí dnes pred výzvou ako a či je vôbec možné o tomto dedičstve hovoriť. Jozef Lenč je Slovák a Európan. No je aj moslimom. Islam a jeho duchovná tradícia dávajú jeho životu a profesii podnetný aktualizačný rozmer. 

Hosť Pyramídy ...


... s Marošom Schmidtom kurátorom múzea, dizajnérom, ktorému sa páčia tvary predmetov, s ktorými sme vyrastali a medzičasom aj zostarli. O kráse, dizajne a tvaroch okolo nás - doma i vo verejnom priestore.V jednej reakcii povedal, že je pravdou, že ho inšpirujú tvary 2. polovice 20. storočia, no rozšíril si svoje obzory aj o tvary rokov 20. 30. a 40tych, vraj kvôli tomu, že ako nadšenec výhradne socialistického dizajnu svojich priateľov už trochu provokoval...?

Kresťanský životný štýl si dnes vyžaduje novú odvahu vidieť v dnešnom svete príležitosť byť spoločenstvom, ktoré nie je alternatívou ale niečím, čo v kontraste s väčšinovým prístupom k vecnej stránke problému z ekonomického či humanitárneho hľadiska ponúka aj vertikálu nadčasového pohľadu. Okolo nás sa pohybujú ľudia, ktorí pomalým a neistým krokom prešli tisíce kilometrov po súši aj po vode, aby našli pokoj pre svoj život a svoju prácu.
Hosť Pyramídy...... s Monikou Vrzgulovou, Venuje sa etnológii, dejinám dvadsiateho storočia. Vedecké aj vzdelávacie projekty venuje tomu, aké posolstvo z nich môžeme čítať pre súčasnosť. Zaujímajú ju otázky sociálnej identity, stereotypov ako aj holokaustu a transformačnému procesu po roku 1989. Jej podľa mňa najzaujímavejším prístupom je tzv. Oral History, kedy na základe rozprávaní žijúcich súčasníkov odborníci mapovali a analyzovali deportácie a vnímanie deportácií obyvateľov Slovenska počas druhej svetovej vojny. Monika je odborníčka so srdcom a teda aj skvelý človek.
Len slová?

Prikázanie "nezabiješ" sa netýka len prelievania krvi ale už v momente, keď niekoho označíme za bohapustého blázna, sme sa dopustili niečoho, čo zabíja. Už slovo zabíja vzťahy, zabíja lásku k blížnemu, ktorá sa na verejnosti má manifestovať ako elementárna kultúra. Ako opak nekultivovaného predátorskeho prístupu k slabším členom potravinového reťazca.Hosť Pyramídy...


... s Andrejom Findorom z FSEV UK Bratislava o tom, ako a s čím sa identifikujeme ako jednotlivci a ako členovia spoločnosti v dnešnom svete. Ako to ovplyvňuje naše nálady a spoločenskú atmosféru.

Či je dôležitejšia národná či osobná identita, o tom ako vznikajú spoločenské trendy či predsudky, ktorým čelíme. No aj o tom, ako tieto nálady môžu ovplyvňovať náš každodenný rodinný a pracovný život. Aj o tom aké konkrétne cesty konštruktívneho prístupu máme k dispozícii.

Tiso ako vzor?


Jozef Tiso sa v očiach časti verejnosti stáva príkladom človeka,ktorý sa obetoval za svoj národ. Napriek historickýcm skutočnostiam preukazujúcim jeho tragickú úlohu, ktorú zohral pri opatreniach zbavovania občianskych práv obyvateľov SR 1939-1945 a protižidovskej legislatíve, ktorú starostlivo usmerňoval od októbra 1938. Svoje konanie Jozef Tiso neoľutoval ani keď sa preukázateľne verejne zoznámil s osudom desaťtisícov deportovaných občanov Slovenského štátu, ktorého bol prezidentom.

Keď lídri rezignujú na výchovu svojich voličov 


Rozhodnutie nevychovávať svojich voličov teda prispelo k tomu, že nevychovaní voliči stvorili politikov na svoj obraz. Oportunistická rezignácia politických strán na zmysluplnú osvetu sa skončila v medzičase zhrubnutím a zvulgarizovaním verejného priestoru a verejnej debaty ako takej.


František nesúdi. Inšpiruje.


Pre krajiny, kde teologická reflexia a odvážne postupy sú prirodzenou cestou hľadania nových ciest, pápež len konštatuje to, čo už bolo súčasťou bežnej cirkevnej praxe. Krajiny, kde pápežská exhortácia predstavuje najvyššiu povolenú formu teologickej reflexie, môže takýto text priniesť aj svieži pastoračný vietor. Nikto sa však nemusí cítiť povinný nič meniť. Cirkevné právo ani cirkevné učenie sa nemenia. Všetko je tak, ako bolo.

Hosť Pyramídy...... s RNDr. Vladom Burjanom o školstve, vzdelávaní. Veľa sa hovorí o tom, že slovenské školstvo a vzdelávací systém potrebujú reformu. Veľa ľudí o tom rozpráva nekvalifikovane. Je len málo ľudí, ktorí venovali školstvu svoj osobný i profesionálny život a stále sú otvorení prijímať nové výzvy. Aké sú naše školy? Lepšie alebo horšie ako boli?

Listy od ľudákovSamostatnosť sme chceli, ale nie takúto a takto, ako to vtedy robil Vladimír Mečiar. Pri tom som už bol osobne. Spomienky na Tisa už zďaleka neboli romantické a mať svoj štát už neznamenalo život. Zvlášť, ak bolo už nespochybniteľne jasné, že bol zabitý človek a zopakovalo sa to za 500 ríšskych mariek niekoľkodesaťtisíckrát.


Človek, Európan, kresťan

Parlamentné voľby nastavili zrkadlo slovenskej spoločnosti a slovenskej populácii, ktorá sa väčšinovo hlási ku kresťanstvu.  Dalo by sa o tom písať a uvažovať dlho. Určite by nejeden z nás má aj ambície dávať druhým dobre mienené rady koho a za akých okolností sme mali voliť aby sa do parlamentu dostali tí praví ľudia. To je však len hypotetická rovina. Vráťme sa len k trom pozorovaniam, ktoré mne ako človeku, Európanovi a kresťanovi napadli.Hosť Pyramídy...


... s Radom Slobodom z Banskej Bystrice o občianskom aktivizme v Banskej Bystrici. O záchrane jedného kníhkupectva, menšinách, o sociálnych napätiach a a o tom ako aktívny občan môže meniť svet okolo seba a motivovať aj iných k podobnému konaniu.

Kotlebizmus ako veľkonočná výzva

Nie je možné povedať, že strana Kotleba - ĽSNS nie je kresťanská. Je však možné uvažovať o forme a obsahu tejto interpretácie kresťanského posolstva. Z historického a teologického pohľadu je to tragická syntéza toho najhoršieho, čo slovenský politický katolicizmus v dvadsiatom storočí vyprodukoval. Vrátane totalitného štátu s jeho protižidovskou legislatívou, arizáciou a riadenou genocídou desiatok tisíc vlastných občanov.
Povery namiesto reflexie


Otvorený pohľad na pluralistické kresťanstvo s jeho polemikami o prístupe oficiálnej úradnej cirkvi k spoločnosti a jednotlivcovi je neželaný. Ľudia by tomu vraj nerozumeli.

Hľadá sa smer


Európsky civilizačný rámec, v ktorom sme sa ocitli na základe našich geografických súradníc neviem zosúladiť ani s univerzálnym posolstvom, v duchu ktorého by sme mali prekonávať diskriminačné rozdiely, ktoré sa na prelome letopočtov prejavovali medzi Židmi a Grékmi, otrokmi a slobodnými občanmi či mužmi a ženami. Pavol z Tarzu odvážne povedal, že všetci máme jedno spoločné poslanie a v tom duchu sa máme aj o spoluprácu usilovať.

Ako dnes písať o témach, ktoré súvisia s cirkvou


Slovenský novinár, ktorý inokedy odvážne skúma rôzne kauzy, účelovo stratí odvahu. Neverí, lebo za touto snahou vidí zámer nepriateľský k cirkvi, alebo si len nechce pohnevať veriacich kamarátov, rodinných príslušníkov či „(neo)konzervatívnych“ kolegov v denníku či v týždenníku, v ktorom pracuje, lebo takáto ostrakizácia mu za to nestojí. Veď aj tak je o čom písať.
Hosť Pyramídy...

... s Michalom Bažalíkom, šetrne hospodáriacim vinárom. Vyštudoval vinohradníctvo a vinárstvo v Lednici, v  súčasnosti savenuje tomuto remeslu naplno. Do Svätého Jura prišiel z mesta a nebojí sa púšťať do netradičných postupov. Experimentuje sprincípmi permakultúry, a ekologické pestovanie považuje za budúcnosť pre našu krajinu. Prvé víno vyrobil Michal Bažalík ešte ako študent vinárskeho odboru na Záhradníckej fakulte v Lednici Mendelovej univerzity v Brne. Pred dvoma rokmi ponúkal v čase otvorených pivníc okrem iných vín aj silván – svoju diplomovú prácu. 
Do roka a do dna...


Je to veľmi komplikované. Každé zjednodušenie zaváňa urážkou náboženského cítenia či dokonca jeho hanobenia. A to ja samozrejme nechcem, lebo si vážim úprimnú vieru ľudí, ktorých iní tiež-ľudia v klerickom odeve, podstatne menej veriaci, používajú ako žetóny pri vyjednávaní o štátnom rozpočte a iných „náboženských“ veciach.... s Dušanom Ondruškom, psychológom, mediátorom,
vysokoškoslským pedagógom o tom, ako vznikajú konflikty, ako ich môžeme premeniť na príležitosť na konštruktívny dialóg a ako sa transformovaný a spracovaný konflikt môže stať v osobnej aj spoločenskej rovine možnosťou k lepšiemu sebapoznaniu a vzájomnému porozumeniu medzi rôznymi stranami konfliktov.

Stop komunizmu 2.0

Je pred nami pokus dôsledne čeliť masívnemu výskytu bezcharakterných prospechárov a pragmatikov vo verejných funkciách. Členstvo v komunistickej strane tohto karpatského typu bolo totiž primárne manifestáciou charakteru a nielen politickou preferenciou. Čas od novembra 1989 je skúškou správnosti a kľúčom k čítaniu príbehov týchto “komunistov”. (Blog Dennik N)Koho voliť


Vzory správania, ktoré nositelia úradov a funkcií v štáte, v spoločnosti či vo verejných funkciách prezentujú, formujú verejný priestor. Nenávisť, rozširovanie strachu či predsudkov voči Rómom či migrantom, klamstvá či klientelizmus v priamom prenose – to všetko sú vzory správania, ktoré sú zdrojom inšpirácie. Ak ľudia, ktorí ich verejne bez následkov prezentujú, budú vo verejných funkciách, budú vlastne vzormi inšpirácie pre mladú generáciu: takto sa dosahujú úspech a vplyv.
Hosť Pyramídy...

... so Sisou Michalidesovou, skladateľkou, interprétkou, herečkou, autorkou knihy Sisa a sivý holub a desiatich hudobných albumov. Pre najmenších aj pre najstarších. O tom ako silný príbeh spojený s prekonaním onkologického ochorenia naštartoval tvorivý potenciál mladého dievčaťa a skôr ako v iných prípadoch jej pomohol pochopiť v mladom veku, to čo nechápeme ani my starší.
 
Príhovory z nedeľných bohoslužieb komunity KAPLNKA si môžete vypočuť tu...


Svetlo z hlbín Jáchymovských baní

Kto prejde s otvoreným srdcom a mysľou devínskou Bránou slobody, pamätníka obetiam komunistických represií, ako keby prešiel spolu s otcom Antóniom nebeskou bránou. Sloboda božieho dieťaťa bola jeho stálou spoločníčkou. Lebo v jeho vnímaní už nebolo Žida ani Gréka, otroka ani slobodného ani muža a ženy. Všetky rozdiely medzi ľuďmi, ktoré sa mohli vynoriť ako zdroj diskriminácie či napätí boli v Antóniovom srdci zmierené v Ježišovom krížia ako naplnenia času i večnosti.Inštitút pre verejné otázky smúti za Antonom SrholcomAnton Srholec bol podnentným partnerom do dialógu. To čo hovoril bolo totiž kryté aj jeho životnou praxou. Práve preto bol pre slovenskú spoločnosť významným svedkom nedávnej minulosti a inšpiratívnym súputníkom súčasnosti.
Hosť Pyramídy
...


... s Miroslavom Pollákom z občianskeho združenia Krásny Spiš, občianskym aktivistom a bývalým vládnym splnomocnencom pre Rómske etnikum. O vysťahovaleckých vlnách zo Spiša a zo Slovenska v dvadsiatom storočí, o udavačstve, o tom, ako aktuálna spoločenská situácia má svoje historické paralely a o tom ako sa z nich môžeme poučiť. Ako sa obyčajné ľudské príbehy v dejinách opakujú a vedú často k podobným dôsledkom.

Sen o Slovensku podľa Antona Srholca

Anton Srholec hovoril o tom, ako úradná slovenská cirkev nenapĺňa a zrádza svoje poslanie, keď sa potichu či nahlas hlási a klania Tisovi a jeho režimu, politickému nacionalizmu či cirkevnému triumfalizmu. 


Hovoril ako kňaz a človek, ktorý bol blízky svojou vierou a uvažovaním tým zástupom svojich veriacich poslucháčov, ktorí počuli falošnosť hlasov, ktorá tu zaznievala raz z kancľov, inokedy z úst politikov, ktorí privolávajú staré časy. Dával nádej svojim podnájomníkom v Resote aj ľuďom, ktorých iní nepotrebovali, nechceli alebo ich nemal kto vypočuť.

Anton Srholec ostáva inšpiráciou, ktorú Slovensko potrebuje ako živú nádej. Aj vo chvíľach, keď sa zdanlivo nedá nič robiť, je možné žiť v hlbokej viere a vernosti.


Hosť Pyramídy
...


... s Luciou Štasselovou. Moderná spoločnosť sa inštitucionalizuje takmer vo všetkom. Aj vedomie potreby solidarity je v dnešnej spoločnosti predmetom profesionálneho prístupu. Rozprávali sme sa o tom, ako pomáhať, ako a prečo dávať a podporovať rôzne projekty, iniciatívy či jednotlivcov, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.

Hosť Pyramídy... 

... s  Karolom Lovašom, bývalým novinárom, dnes členom rehole Premonštrátov a rímskokatolíckym kňazom. O Vianociach a o živote okolo. Prečo je prvý vianočný príbeh Jozefa, Márie a Ježiša stále inšpiráciou pre dnešný svet. Alebo prečo by ňou stále mal byť. Od zvykov a folklóru, ktoré k týmto sviatkom neodmysliteľne patria, môžeme a aj by sme mali prejsť aj k hlbšiemu zmyslu Vianoc.


To, že v živote ide aj o iné veci ako len o momentálnu moc nad takým bezvýznamným územím ako je Palestína nechcel Herodes pochopiť. Preto kolektívne zasiahol a po konzultácii s mudrcami z východu sa rozhodol podľa biblického rozprávania eliminovať potenciálneho konkurenta z Dávidovho rodu. 
Hosť Pyramídy...Hosť Pyramídy...

... s Michalom Vašečkom, sociológom, vysokoškoslkým pedagógom, odborníkom spolupracujúcim s akademickými inštitúciami aj občianskou spoločnosťou. O Novembri 89 aj o tom ako zmeny, ktoré priniesol poznačili slovenskú spoločnosť. A o tom, ako sa s touto novou realitou môžeme aktívne vysporiadať. 
Dušičkové témy


Ak tu opäť začínajú rásť ploty, je len zaujímavé, že ich prvými staviteľmi sú ideoví pokračovatelia komunistickej strany. Jej bývalí členovia, ktorých spájalo nepriateľstvo voči akejkoľvek forme slobody ducha či myslenia a slova... Ich propagande raz poslúžili zlí kapitalisti, kulaci či disidenti, pred ktorými ako nepriateľmi ľudu úspešne ubránili krajinu, ktorej sa chceli zmocniť. Dnes nám sľubujú ochranu pred utečencami, ktorí našu krajinu zďaleka obchádzajú. Nie je to dôvod na ostražitosť aj takto v novembri?


Verte

Teraz máme konať tak, ako by sme aj my očakávali od iných, ak by sme sa v krajnej situácii ocitli my sami. Hlboká viera sa preto nemusí ničoho báť. Stačí ak má veľkosť povestného horčičného zrnka. No aj o tom je potrebné vedieť sa rozprávať a hľadať najlepšie riešenia. Zachovávanie pravidiel a rešpekt k životu v spoločnosti, v ktorej ako Európania žijeme má byť zdrojom nášho optimizmu, že výzvu intenzívnej konfrontácie s inými kultúrami zvládneme s otvorenými srdcami aj bránami a nie za plotom, či múrom.


... s Arpádom Šoltészom, novinárom, komentátorom a vnímavým človekom, pre ktorého je novinárske remeslo osobným poslaním. Emigroval do západného Nemecka krátko pred Novembrom 89 aby žil svoj sen o slobode. Vrátil sa však krátko po páde Železnej opony, aby sen o slobode realizoval v nových podmienkach budovania otvorenej spoločnosti. Odvetdy pôsobív v rôznych médiách regionálneho aj celoslovenského dosahu. V médiách elektronických aj printových. Otvorene, neohorozene a slobodne.Ján Chryzostom Korec - nečitateľná legenda


Príklon k myšlienke Tisovej náuky kresťanského národného socializmu bol v hĺbke kardinálovej duše silnejší ako imperatív vidieť v globálnych výzvach povinnosť hľadať hanusovské princípy kresťanského univerzalizmu a pluralizmu. Šírka kresťanského ducha ostala na Slovensku po krátkom záblesku koncom roka 1989 v zajatí lokálnej obmedzenosti. Nádej, že to bude inak, prítomnosť jednoznačne vyvracia. 
Hosť Pyramídy...

... s Evou Kušíkovou, lekárkou, anesteziologičkou. Je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Pôsobí v nemocnici F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici no je aj lekárkou pôsobiacou v medzinárodnej organizácii Lekári bez hraníc. Nemocnica v Kunduze, kde pôsobila bola zničená po bombardovaní americkými a afgánskymi vojenskými silami. Ako to vlastne je liečiť a zachraňovať životy tam, kde na nich ako keby ani nezáležalo...?
Príbeh, ktorý píšeme

Väčšinové predsudky voči cudzincom, židom či rómom sa stali legitímnym názorom a preto sa dnes spoločnosť, ktorá sa napriek tomu, že sa pri sčítaní ľudu deklaratívne prihlásila ku kresťanskému svetonázoru nevie pozerať na svet a ľudí okolo seba očami tesára z Nazareta, od ktorého svoje „kresťanské“ tradície odvodzuje. Čo s týmto príbehom, ktorý práve píšeme? 
Hosť Pyramídy...

... s Filipom Struhárikom, žurnalistom a jedným z naskúsenejších online žurnalistov na Slovensku. O elektronických médiách, o nenávisti na internete, o tom, ako uvažuje administrátor iskrivých a nemilosrdných inernetových diskusií v slobodných médiách, o tom, čo sa s tým dá robiť a o tom, prečo sú elektronické médiá také nové. 

Hlasy slovenskej hierarchie sú iné...


Ľudia, ktorí nie sú veriaci, to vidia správne, keď očakávajú od kresťanov, že budú iní, že budú morálni, že budú pochodovať nielen za život, ale aj proti korupcii, proti klientelizmu aj proti nacionalizmu. Ale keď sa to zredukuje len na istú oblasť, ktorá je citlivo vnímaná a takto umne manipulovaná, tak potom podľa mňa úplne logicky tí ľudia, ktorí nie sú veriaci, alebo nie sú cirkevne organizovaní, alebo nemajú porozumenie pre cirkevnú agendu, majú svoje pochybnosti. Nepochybujú o Bohu, ale povedia, neviem, ako to je s Bohom, ale ak títo ľudia hovoria, že veria v Boha, a keď toto je Boh, v ktorého oni veria, a on od nich toto chce, tak ja radšej budem neveriaci, alebo budem veriť v niečo iné. 


Pápež o americkom sne a otvorenejšej cirkvi

Pápež František mediálne dobyl Ameriku. Nielen tým, že jeho posledný príhovor počas hudobne aj dramaturgicky veľmi pôsobivej bohoslužby vo Philadelphii bol, takpovediac v prorockom zmysle, po španielsky. František sníval v Amerike sen o svojej cirkvi a tých, čo sa zmien obávajú, nenechal na pochybách v tom, že sa pred nimi nezastaví. Otázkou je len ich miera, rozsah a rýchlosť.

Hosť Pyramídy... 


... s Ondrejom Prostredníkom, teológom a vysokoškolským pedagógom, ktorý sa nad úlohou a miestom kresťanstva v dnešnom svete zamýšľa nielen v úzkom akademickom alebo cirkevnom prostredí, ale reaguje aktivne a tvorivo aj na spoločensko-etické výzvy v súčasnom svete a slovenskej spoločnosti.

Aké kresťanstvo si Slovensko vyberie


Slovensko si svojím strachom z globálneho zbližovania, kontaktu s multikulturálnym svetom a univerzálnymi výzvami vybralo cestu zápecníckeho zjednodušovania a magického náboženského primitivizmu. Je možné, že tento model a interpretácia kresťanského životného štýlu nadobudne prevahu, lebo ľudia sú nepoučiteľní a populizmu podliehajú zvlášť slovenskí gazdovia, ktorých je tak veľa.Don António nebol gazdom, ani sa na gazdu nehral. Ani pred pápežom v Ríme mu z topánok netrčala slama. A podobne ako tesár z Nazareta nebude môcť byť obvinený, že si utrpenie neskúsil. Zvlášť od tých najbližších, ktorým nastavoval zrkadlo a nebál sa im ani otvorene hovoriť o zodpovednosti za to, aké kresťanstvo si Slovensko uplynulé dve desaťročia vyberalo. Možno niekto nebude spokojný s niektorými jeho tézami, ktoré vyslovoval nahlas a neohrozene. No svedectvo života, ktoré má odvahu ísť za dobrodružstvom hľadania pravdivej cesty životom, musí riskovať aj takéto pohoršenie maloduchej a pokryteckej nadutosti.


Hosť Pyramídy...

... 
Jánom Markošom, medzinárodným šachovým veľmajstrom, teológom a filozofom  sme sa rozprávali o tom ako šach a reálny život spolu  súvisia a ako aj šach môže pripraviť človeka na reálne životné výzvy. 
Cudzinci a prišelci


Keď sa biblická reflexia zaoberá statusom cudzinca a prišelca, odkazuje biblický Boží ľud na spomienku na vlastnú situáciu utláčaného a zotročeného národa v egyptskom útlaku. Každý človek, ktorý sa díva aj za horizont vlastného života, je totiž v tomto čase a priestore cudzincom a prišelcom. V tomto svete sa musíme preto solidarizovať s tými, ktorí majú ešte menší pocit domova ako my sami. Tento svet nie je našou konečnou stanicou. Sme na ceste do spoločenstva univerzálnejších rozmerov. Preto je status cudzincov a prišelcov aj našim statusom. Minimálne preto aby sme neotupeli. Aby sme neprestali byť vnímaví na povinnosť otvoriť dvere.Hosť Pyramídy...

... s Dašou Munkovou z katedry translatológie z UKF z Nitry rozpráva a jej osobný profesionálny príbeh aj potvrdzuje ako humanitné vedy a matematika úzko súvisia. Počítačové preklady pomáhajú porozumieť cudzojazyčným textom laikom ale významne uľahčujú prácu aj profesionálnym prekladateľom. Cudzie jazyky a informačné technológie majú spoločného viac ako sme ochotní pripustiť...
Obsluhoval som slovenského arcibiskupa

Život a cirkevná kariéra emeritného arcibiksupa Bezáka sú nepochybne dôležité, no snáď je dôležité aj to, že neprávosti sa dejú  v cirkvi aj iným ľuďom a oni nemajú mocných priateľov. Falošná eufória z očakávanej “rehabilitácie” by nemala vzbudzovať falošné nádeje o fungovaní a nenahraditeľnosti súčasného rímskokatolíckeho mocenského systému. Ak sa podarilo pražskému kardinálovi prepašovať arcibiskupa Bezáka šikovnými úskokmi k pápežovi Františkovi, nie je to skôr výpoveď o beznádeji ako o nádeji? Pocit bezpečia vystredali kultúrne vojny

Rozumiem strachu dobrých kresťanov, ktorí sa ocitli v zajatí doktrinálnej interpretácie svojich slovenských lídrov. Zdá sa však, že treba dvihnúť hlavu a začať sa na svet dívať aj zo širšej perspektívy. Napríklad tej Františkovej vatikánskej. Nie sme tu na to, aby sme súdili a odsúdili naše menšiny do úlohy ustráchanej skupiny. Sme tu na to, aby sme spoločne hľadali spôsob, ako sa v komplexnom svete dopracovať k riešeniam, ktoré nebudú iným naháňať strach. Naháňaním strachu iným sa vlastného strachu nezbavíme.


Kresťan vs. GentlemanPovažovať sa za kresťana môže každý. Ide o inštitucionálnu príslušnosť. Do akej miery naplní očakávania okolia spojeneé s týmto označením je len na každom z nás. Vypočujte si ako tovidí C. S. Lewis v úryvku z knihy Mere Christianity. 


Premýšľajte o viere a o tom ako o nej hovoríme...

Navyše nemálo biblických textov vzbudzuje o Bohu predstavy, ktoré protirečia cíteniu dnešnej etiky – ako sú výpovede o Božom “hneve”, jeho zásahy ako “vojnového hrdinu”, jeho tresty, napr. naplnenie kliatby (zničenie ľudí aj zvierat) a náhla smrť Ananiáša a Zafíry kvôli zatajeniu majetku (Sk 5, 1-11). Tu patrí aj priam neľudská požiadavka na Abraháma, aby obetoval svojho syna, i význam Ježišovej smrti ako zmiernej obety, prinesenej Bohu. Kritikom náboženstva a moderným umelcom posledné príklady slúžia medziiným dokonca na to, aby vyjadrili svoje pohŕdanie Bohom Biblie. Tým však vôbec neberú do úvahy zvláštnosti biblického jazyka a úplne prehliadajú mnohé podložené výskumy z posledných čias.


List pre Alenu


Moja rada je preto takáto : Buď sama sebou, nezľavuj so svojich nárokov na seba ani na študentov, sem tam si vycestuj na miesta, kde načerpáš novú energiu, stretávaj sa s ľuďmi, ktorí ťa majú radi a nepovažujú Ťa za čudnú. Normálne je to čo robíš Ty. Normálne je nekorumpovať, nekradnúť a nenechať sa korumpovať a okrádať. Normálne je byť zodpovedný a poctivý.


V mene demokracie proti demokracii?

Akokoľvek sa na súčasný stav diskusie ohľadom referenda dívame, treba konštatovať, jeden neodškriepiteľný fakt.

Diskusia, ktorú referendum podnecuje, je potrebná. Pri zákopovej a argumentačne nie veľmi vystuženej prestrelke krajných táborov aktivistov z radov kresťanských organizácií ako aj z opačného tábora aktivistickej časti LGBTI komunity sa bude musieť k slovu dostať aj umiernená šedá zóna.Pápež František prechádza od slov k činom


Františkovo pôsobenie môže prispieť k tomu, že aj slovenská katolícka verejnosť sa stane aktívnou verejnosťou v procese dozrievania spoločnosti na dospelých občanov. Pobezákovská agónia sa môže skončiť.

Kresťanská dospelosť a individuálna zrelosť sú potrebným prekurzorom tohto procesu. Sila občianskej spoločnosti sa meria silou jej najslabšieho ohnivka. Tým sú dnes jednoznačne naše menšiny. Etnické, sociálne či tie sexuálne.

Kontakt

Máte nápady, podnety, otázky? Cítite a vidite na tomto portáli priestor pre ich realizáciu? O čom by ste tu radi čítali? Ste neveriaci ale predsa veríte v niečo nad nami? Prečo vám kresťanstvo a jeho prax nedáva uspokojujúce odpovede? Je možné spojiť liberálne zmýšľanie a sociálnu angažovanosť s kresťanským presvedčením? 

Napíšte na  
 aomega@aomega.sk
Spolupráca a podpora

Stránka www.aomega.sk je vytváraná  a administrovaná vďaka dobrovoľnej iniciatíve  jednotlivcov, ktorí ocenia akúkoľvek formu podpory  -  vzájomné linky, partnerské stránky a projekty, finančné dary jednotlivcov a organizácií. V prípade, že aj vy chcete pomôcť tomuto projektu, napíšte na aomega@aomega.sk.  


 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí.
Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS. Od júna 2013 pracuje ako nezávislý konzultant a výskumný pracovník.
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
logoNETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo