O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Dialóg  > Na okraj jedného svätorečenia

Na okraj jedného svätorečenia4. septembra 2016 bola v Ríme svätorečená Matka Tereza. Dnešný človek potrebuje inšpiráciu a vzory. Mienkotvorní a úspešní ľudia sa dnes prihovárajú za nové produkty známych značiek. Svätorečenie je v tomto marketingovom snažení upozorniť na „produkt“ života viery jednotlivca spoľahlivo etablovaným procesom. Už od prvých storočí kresťanstva sa komunity snažili upozorniť na modely správania svojich najvýnimočnejších členov. Tí a tie, ktoré obstáli ako svedkovia života viery sa mali stať zdrojom inšpirácie, nádeje a dosiahnuteľnosti ideálu.
 
Koho je možné svätorečiť? Je to individuálne a rozhoduje o tom Kongregácia pre kauzy svätých. Medzi najvšeobecnejšie kritériá patrí svätosť života kandidátky či kandidáta svätorečenia. Samozrejmosťou je dobrá reputácia medzi veriacimi no aj mimo spoločenstva katolíckych veriacich. Hovorí sa tomu aj „chýr svätosti" počas významnej časti svojho života, v niektorých prípadoch aj mučenícka smrť či zvláštny skutok svedectva viery, ktorý je takto vnímaný všeobecne. Niekedy sa vyžaduje aj svedectvo o zázraku, ktorý sa stal na základe modlitby ku kandidátovi blahorečenia či svätorečenia.

Blahorečenie  je predstupňom svätorečenia. Medzi blahorečením a svätorečením býva časový odstup, aby sa splnili podmienky, ktoré pre svätorečenie potrebuje ešte Kongregácia pre kauzy svätých, aby  mohla definitívne potvrdiť, že kandidát svätorečenia nevzbudzuje v cirkvi ani mimo nej žiadne významné pochybnosti o tom, že je výnimočným a nasledovaniahodným príkladom života pre členov rímskokatolíckej cirkvi. 

V prípade Matky Terezy to teda bolo ako? Keďže zomrela prirodzenou smrťou, pre svätorečenie Kongregácia vyžadovala existenciu svedectiev o zázrakoch, ktoré sa stali preukázateľne na základe prosieb o jej príhovor. Matke Tereze sa pripisujú dva zázraky.

Prvý zázrak sa stal v roku 1998 v kláštore na bangladéšskych hraniciach presne rok po smrti Matky Terezy. Do kláštora prišla žena z Indie, ktorá mala obrovský a nevyliečiteľný nádor v bruchu. Tumor nevysvetliteľne  zmizol na základe modlitieb a prosieb o príhovor Matky Terezy.

Na základe modlitieb k Matke Tereze sa za zvláštnych okolností uzdravil aj muž z Brazílie, ktorý trpel smrteľnou chorobou mozgu. Muž vyzdravel a lekári si z pohľadu medicíny nedokážu vysvetliť, ako k tomu mohlo dôjsť. Zázrak sa stal v roku 2008. Tieto zázraky uznala za autentické Kongregácia pre kauzy svätých v roku 2003 a 2015. 

Matka Tereza žila v čase, kedy sa nerovnomerné rozdelenie bohatstva na tomto svete neustále stupňovalo. Jej osobný príbeh je v tomto kontexte fascinujúci a obdivuhodný. Pohľad cirkvi na chudobných bol vždy pohľadom solidarity, podpory a láskavej pomoci. Nie vždy sa to však v dejinách cirkvi dalo vnímať na všetkých úrovniach jej fungovania. Matka Tereza autenticky prepájala hlásanie lásky s praktickými životnými postojmi. Bola živým stelesnením k chudobným. Unikátnosť jej posolstva spočíva v tom, že pritiahla svojimi aktivitami pozornosť ľudí celého sveta bez ohľadu na vierovyznanie.

Takýto príbeh je inšpirujúci a rušivý zároveň. Argument, že sa kult svätých v dejinách cirkvi stával pričasto príležitosťou na kompromitovanie autentickej viery je asi legitímnou námietkou. Kto však za to môže? Osobný príbeh ostane vždy osobným príbehom. To, že niektoré príbehy majú ľudia tendenciu uprednostniť pred inými, je prirodzené. Reformátori, ktorí sa okrem morálnej obnovy cirkvi snažili v dejinách aj o jej inštitucionálne zmeny zatiaľ svätorečení neboli. Preto je sympatické, že oslavu a reflexiu na piatich storočí reformácie sa chystá zaradiť do kalendára ten istý biskup, ktorý  kanonizoval Matku Terezu. František.Písané pre časopis DIALOG 8-9/2016
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo