O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Dialóg  > Verte

Verte

Keď som uvažoval o tom, čo sa dá napísať dnes o tom, čo sa okolo nás deje tak mi napadlo jednoduché: robte to čo máte. Politici by mali poctivo spravovať štát. Ministri by mali verne slúžiť. Poslanci by mali spoľahlivo a zodpovedne vykonávať svoj mandát. Lekári by mali poctivo liečiť. Sudcovia by mali poctivo slúžiť spravodlivosti, šoféri autobusov by mali bezpečne dopravovať svojich cestujúcich. Veriaci by mali v tejto dobe naozaj veriť.

 

Kresťanská identita
V konfrontácii s inými kultúrami máme dnes v Európe strach o našu identitu, o naše hodnoty a o našu budúcnosť. Nemecká kancelárka pri otázke, v tejto súvislosti poznamenala, že je zaujímavé, že tieto obavy najčastejšie vyjadrujú ľudia, ktorí o kresťanstve nevedia skoro nič a už vôbec nič z toho nebolo až doteraz vidno v ich praktickom živote. Angela Merkelová pri preberaní čestného doktorátu na univerzite v Berne začiatkom septembra takto naznačila svoju úroveň reflexie európskej identity. 

Jej východoeurópska identita sa za roky života v zjednotenom Nemecku vyvinula na identitu obyvateľky globálnej komunity. Nebojí sa, že by Nemecko nezvládlo výzvu, pred ktorú ho postavila dnešná situácia. Jej osobné presvedčenie aj jej kresťansko-demokratické zamerania dozrievalo v čase dynamických spoločenských a geopolitických zmien. Skúsenosti s využitými príležitosťami na spoločenské premeny jej dávajú morálne právo aj štátnickú istotu, že Nemecko zvládne aj tento dramatický moment dejín.

Nemecké špecifikum

Pamätník obetí zastrelených pri prekonávaní Berlínskeho múru pred Ríšskym snemom v Berlíne

Výzvou pre nemecký optimizmus však je fakt, že pri ďalšom výročí pádu berlínskeho múru sa okolo niektorých mladých členských krajín EÚ znovu začínajú stavať bariéry a ploty. Sú tu krajiny a národné štáty, ktoré nemali šťastie na staršieho brata ako to bolo v prípade západného a východného Nemecka. Spoločenské inštitúcie, súdnictvo, kultúra aj dejiny ostali v zajatí národných mýtov nerformované a plné streotypov starých čias často aj s ich nositeľmi. Ekonomický vývoj považujeme za samozrejmý a máme pocit, že to všetko okolo nás nám patrí a je to samozrejmé, lebo iní majú ešte viac a majú sa ešte lepšie ako my. 

Európska identita a hodnoty
Tento konzumný európsky štandard nám zahmlieva pohľad na európske hodnoty - slobodu, demokraciu, ľudskú dôstojnosť a osobné či občianske práva - ktoré sme dlhé desaťročia nevnímali ani ako možnosť. V ich kontexte aj náboženskú slobodu vnímame ako niečo samozrejmé. Možnosť slobodne sa hlásiť k našej viere je však často v príkrom kontraste s naším spôsobom života. Vo verejnom priestore máme túžbu hovoriť o Bohu vtedy, keď nás to až tak veľa nestojí. Kresťanské životné postoje sú však pragmaticky moderované ak sa treba postaviť spoločenským hriechom ako sú korupcia, klientelizmus, sociálna či justičná nespravodlivosť.

Čo chcete aby iní robili vám, robte vy im
K duchovnej a intelektuálnej poctivosti patrí preto v duchu konštatovania Angely Merkelovej každodenné vnímanie našej európskej identity, ktorá významne vychádza z kresťanského civilizačného dedičstva. Hlboké a autentické prežívanie vlastného presvedčenia nemôže byť vystavené vonkajším otrasom politického či kultúrneho charakteru. Sociálna či politická solidarita je len občianskym vyjadrením prijímania ľudí v krajnej situácii v duchu zlatého pravidla. 

Veriť?
Teraz máme konať tak, ako by sme aj my očakávali od iných, ak by sme sa v krajnej situácii ocitli my sami. Hlboká viera sa preto nemusí ničoho báť. Stačí ak má veľkosť povestného horčičného zrnka. No aj o tom je potrebné vedieť sa rozprávať a hľadať najlepšie riešenia. Zachovávanie pravidiel a rešpekt k životu v spoločnosti, v ktorej ako Európania žijeme má byť zdrojom nášho optimizmu, že výzvu intenzívnej konfrontácie s inými kultúrami zvládneme s otvorenými srdcami aj bránami a nie za plotom, či múrom. Namiesto tvrdohlavého vyvolávania strachu a istôt politického kalkulu môžu kresťania raz svojmu okoliu opäť ukázať čo to je keď tomu, o čom tak radi rozprávajú, aj naozaj veria. 

Písané pre časopis DIALÓG september 2015

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo