O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Forum  > Byť kresťanom

Byť kresťanom

Ani ten, kto celkom bez otázok vyrástol v kresťanskej viere a našiel v nej svoj náboženský domov, nemôže už dnes nevidieť, že kresťanstvo nie je vo svete jediným náboženstvom, ktoré vedie k zmysluplnému, zodpovednému životu. Milióny ľudí dokazuje, že aj židovstvo alebo islam, hinduizmus alebo budhizmus ponúkajú presvedčivé odpovede na veľké životné otázky. To znamená, že už nie je samozrejmé byť kresťanom. Skôr naopak. 

Aj „tradičný“ kresťan sa raz bude musieť sám seba pýtať : Čo vedie k tomu, urobiť krok ku kresťanstvu – alebo v kresťanstve zotrvať ? Chantal, ktorá má štyridsať rokov, prišla s rodinou do Paríža z vidieka a zachovala si tradičný štýl života – každý mesiac spoveď, každú nedeľu a sviatok do kostola. Potom stretnutia s katolíckou mládežou, kresťanský skauting, dobročinný ples pre starých a chorých. Chantal hovorí, že katolíkov vo Francúzsku určite ubúda : Nie je to však preto, že cirkev a štát sú oddelené. „Jednoducho katolicizmus je nemoderný a keď si spomeniem na rôzne škandály, ani sa nečudujem, že ľudia z cirkvi vystupujú.“

V súčasnosti vystupuje naliehavo do popredia problém ako žiť a odovzdávať kresťanskú vieru modernému človeku, s ktorým žijeme v pluralitnom svete. Erfurtský katolícky biskup Joachim Wanke hovorí, že evanjelium „rozširuje obzor ľudského života“, preto je pre všetkých, nielen pre kresťanov. Významný súčasný teológ Hans Küng si kladie otázku : Prečo by mal byť človek kresťanom ? Pre Künga je odpoveď jasná : Aby bol opravdivým človekom ! Úlohou kresťanov je vytvárať pre evanjelium „rezonančný priestor“, aby ho mohli všetci počuť.

Český katolícky týdeník vo svojej prílohe Perspektivy ( 21.-27.6.2005 ) pripravil rozhovor s P. Antoine Lionom, ktorý je predstavený dominikánskeho kláštora v Nice na juhu Francúzska. Na otázku redaktora – Čo v dnešnom Francúzsku znamená byť kresťanom ? – odpovedal : „Zdá sa, že nadšenie pre evanjelium sa vytráca. Kresťania na rozdiel od skoršej doby už nehlásajú, že je treba urobiť z našich bratov kresťanov. 

Dnes ide o niečo skromnejšie : ako docieliť to, aby evanjelium preukázalo službu spoločnosti. Podčiarkujem slovo služba ; nejde o to privádzať spoločnosť ku kresťanstvu, ale nejako jej pomôcť.“ Ľuďmi nemáme manipulovať, ale môžeme ich získať slovom alebo úsmevom. Aj to môže byť spôsob ako ich pozvať k viere. Služba v duchu evanjelia znamená pripravenosť pomáhať tomu, kto našu pomoc potrebuje a nielen loviť ľudí do siete kresťanstva.

Veriaci na západe Európy, kde sú kresťania v menšine nečakajú až ľudia prídu na faru či do kostola, ale zriaďujú vo veľkých mestách kontaktné a informačné miesta, kam môže každý, kto ide okolo, nezáväzne prísť a dozvedieť sa niečo o kresťanstve. Nápisy hovoria, že sa tam poskytuje pomoc, rozhovor, kontakt, orientácia, informácia. Evanjelium je predsa ponuka pre všetkých a nielen pre určitú vyhranenú skupinu ľudí. 


text © Štefan Šrobár
foto © Tibor Javor
 
pošli na vybrali.sme.sk
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo