O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Forum  > Quadragesima...

Quadragesima...


Štyridsať dní reflexie môže mať rôznu podobu. Nové pohľady na staré témy, inšpirácia starých a zabehaných aktivít. Spomienka na zabudnuté, pripomenutie dôležitého. To všetko sa skrýva za biblickou štyridsiatkou - 40 rokov alebo 40 dní - putovanie po púšti, pokúšanie na púšti, Turíce...

Čas na zastavenie a nadýchnutie, návrat k dôležitému a zabudnutému, metanoia, staré známe nepopulárne pokánie ...


Popart?


Väzenie?


Porážka?


Víťazstvo?


Čo je pravda?


Resurexit?


Fine Art Photos © Tibor Javor
pošli na vybrali.sme.sk
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo