O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Forum  > Úcta k času

Úcta k času

V Biblii sa všetko deje v čase, ktorý určil Boh. Kto má múdre srdce, dokáže rozpoznať tento čas ( Kaz 8, 5 ). Ako je „čas“ vtelenia, nastane aj „čas“ naplnenia ( pleróma ) celého stvorenia. Dnešný človek by sa rád zmocnil času, ale nedokáže žiť v čase. Preto žije v stálom zhone a napätí. Všetko by chcel stihnúť a pritom si neuvedomuje, že mu uniká to, čo je v živote najdôležitejšie.  

Človek by sa mal vedieť stíšiť a čakať. Kto to dokáže, môže zažiť niečo mimoriadne. Napríklad aj pri vnímaní šumu v autobuse, ktorý trvá len niekoľko sekúnd. Apoštol Pavol naliehavo vyzýva kresťanov, aby „vykupovali“ čas         ( Ef 5, 16 ; Kol 4, 5 ; Gal 6, 10 ). Takto doslovne znie grécky text, v ktorom je pre čas použitý termín kairos. Kairos je čas hodnotený kvalitatívne vzhľadom na spásu človeka. Preto ho treba žiť intenzívne a zodpovedne. Táto výzva apoštola je zvlášť aktuálna aj v dnešnej dobe, ktorá si cení viac výkon než človeka, ktorý má hodnotu už tým, že je človekom. 

Mladý muž podnikateľ pracuje každý deň až do úmoru. Chce byť stále efektívnejší a to mu nedáva možnosť ani na chvíľu vypnúť, zastaviť sa a premýšľať nad tým, aký má zmysel všetko to, čo robí. Prílišná orientácia na budúcnosť ho ženie stále viac dopredu. Pomaly už stráca prehľad aj o tom, aký je deň. Spáva len niekoľko hodín a ráno začína znovu svoj šialený tanec s časom. Nenechajme sa ukolísať „samozrejmosťami“ všedných dní, ani množstvom práce, ktorá je pred nami. Hľadajme znovu a znovu, každý deň Božiu prítomnosť. Dnes v dobe, kedy je všetko instantné, narýchlo pripravené a odbyté. Ďakujme Bohu a žime s ním v osobnom vzťahu.
 
 
Podľa čoho sa dá spoznať Duchom naplnený kresťan ? „Podľa toho, že si je v pokore vedomý svojej jedinečnej hodnoty, ktorú má ako kresťan. Podľa toho, že sa jeho správanie podobá Ježišovmu, najmä v ťažkých životných situáciach. Podľa toho, že je schopný spolupracovať s ľuďmi a voči sebe pripúšťa kritiku. Podľa toho, že svoje dary, ktoré dostal od Boha, dáva k dispozícii ako služobník, bez toho, aby sa predvádzal“ (Horst Afferbach).
 
Významný súčasný teológ Hans Küng si kladie otázku : Prečo by mal byť človek kresťanom ? Pre Künga je odpoveď jasná : Aby bol opravdivým človekom ! Sebastian 30-ročný študent ekonómie pridal sa k jednému z 230 tímov pomocníkov, ktorí medzi pútnikmi na katolíckych svetových dňoch mládeže v Nemecku rozdával stravu. „Pri tomto podujatí nejde o pápeža, ale o množstvo ľudí, ktorí sa zhodujú vo svojej viere. Pre mňa je človek kresťanom vtedy, keď pomáha tomu, kto pomoc potrebuje. Láska k blížnemu pre mňa môže znamenať aj sadnúť si na kávu s priateľom, keď sa má zle“, vysvetľuje mladý Kolínčan.
 
Bdelý kresťan je ako kupec, ktorý hľadá vzácne perly ( Mt 13, 45n ), ktoré predstavujú najdôležitejšie hodnoty, o ktoré v živote ide. Kto nájde „veľmi cennú perlu“, môže pokojne predstúpiť pred Krista, keď príde neočakávane ako zlodej v noci ( Mt 24, 43 ).
 
 
 text © Štefan Šrobár 
Fine Art Photos © Tibor Javor 
 pošli na vybrali.sme.sk
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo