Hosť Pyramídy s Dávidom Králikom

Dávid Králik, učiteľ, spoluzakladateľ základnej školy, vedie v rôznych organizáciách program individuálneho rozvoja pre učiteľov, bloger, školiteľ, medzinárodný rozhodca a tréner šermu. Svojím spontánnym a nekonvenčným prístupom ku škole, vyučovacej hodine či životu prekvapuje učiteľov, deti, rodičov a niekedy aj školských inšpektorov.

Základom jeho optimistickej perspektívy je nikdy nekončiaci úžas nad krásami a zázrakmi tohto sveta. Okrem toho, že je sám učiteľom, pomáha svojimi radami aj svojim kolegyniam a kolegom učiteľom a učiteľkám po celom Slovensku. Vo svojom mentoringovom programe sa s nimi rozpráva, pozoruje ich a tak im pomáha lepšie učiť. Rozhovor o tom, ako sa to robí a hlavne prečo je osobná podpora učiteľov dnes taká dôležitá

Relácia v archive RTVS© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2018   ♦   aomega@aomega.sk