Hosť Pyramídy s Erichom Hulmanom


SKCH má bohatú históriu a veľký rozsah činností v službe ľuďom v núdzi bez rozdielu na ich náboženstvo, rasu či presvedčenie. Svojimi aktivitami pomáha deťom, dospelým, sociálne, zdravotne či inak na pomoc odkázaným jednotlivcom aj komunitám na Slovensku ale vníma aj širší rozmer potrieb ľudí inde vo svete. Dávame preto, lebo sme aj my veľa dostali.

Nie je to len naša zásluha, že sa nám darí viac, ako iným. Najlepším a najefektívnejším nástrojom pomoci je prevencia. Veľmi často sa vša zo stavu krajnej núdze ľudia a komunity nevedia dostať bez účinnej pomoci. Charita je založená na postoji aktívnej a činorodej lásky, ktorá sa prejavuje záujmom o tých, ktorí túto pomoc potrebujú. Rozhovor o niektorých aspektoch tejto širokej témy s generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity  Erichom Hulmanom. 
 

V archíve RTVS

© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2019   ♦   aomega@aomega.sk