Hosť Pyramídy s Jakubom Pavlúsom

Jakub Pavlús sa ako teológ a evanjelický duchovný dostal do povedomia verejnosti svojimi príbehom.

Na jeho začiatku však bolo jeho otvorené vyjadrenie o tom, že osoby honosexuálnej orientácie by mali mať právo na uzatváranie partnerstiev a že aj cirkvi im v tomto smere majú povinnosť pomáhať.

Ako to je s modernými trendami a tradičnými inštitúciami? Je možný na tieto témy zmysluplný dialóg alebo je medzi životom podľa vlastného presvedčenia veriaceho človeka a životom v spoločnnosti dnes nezmieriteľné napätie?

Rozhovor o tom, akú úlohu by v tejto situácii a pri pohľade na tieto otázky mohla mať dnešná teológia a dnešné cirkvi.


V archíve RTVS

© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2024   ♦   aomega@aomega.sk