Hosť Pyramídy so Samuelom Jezným


Samuel Jezný sa venuje teológii a vníma hlbokú súvislosť medzi tým, o čom píše Biblia nielen z náboženského ale aj zo spoločenského hľadiska. Biblické spisy prorokov reflektujú sociálnu nespravodlivosť, prehlbujúcu sa priepasť medzi bohatými a chudobnými a upozorňujú na súvislosti správania jednotlivcov a situáciou spoločnosti.

Spoločenská etika ho preto zaujíma aj ako životný štýl, ktorým sa jednotlivec prejavuje vo svojom okolí. Okrem toho sa venuje vzťahu cirkvi a spoločnosti, kresťanstvu v 21. storočí a otázkam etiky. O pôste, sebadisciplíne, etike a výchovnom rozmere odriekania a sociálnej solidarity sme sa rozprávali práve v tomto kontexte.

V archíve RTVS

© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2018   ♦   aomega@aomega.sk