Hosť Pyramídy s Františkom Ábelom...


Kresťanstvo považujeme za niečo samozrejmé a tradičné. Tradície sa však vytvárajú postupne. To čo dnes považujeme v kresťanstve za prirodzené, bolo ešte včera revolučným učením.

Ako to je s osobnou vierou a kritickým myslením? Je možné rozvíjať ho a uplatňovať aj v rámci diskusie o tradičných hodnotách a nových interpretáciách starých právd?

O náboženských tradíciách, fundamentalizme a kritickom myslení s teológom, pedagógom Evanjelickej teologickej fakulty v UK Bratislava a kazateľom Františkom Ábelom. 

V archíve RTVS


© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2018   ♦   aomega@aomega.sk