Hosť Pyramídy s Jurajom Mesíkom

Na globálne humanitárne či prírodné zmeny sa Juraj Mesík ako bývalý expert Svetovej Banky díva úplne prakticky. Čo budeme potrebovať ak náhle ostaneme bez otvorených supermarketov a fungujúcej dodávky elektrickej energie alebo internetu? Koľlko vody, múky či mlieka potrebujeme na prežitie?

Vieme ako ľudia nájsť v sebe ešte dosť síl, aby sme prežili a odovzdali tento svet a našu planétu našim deťom? Takýto rozmer aktívneho postoja k životu, ľudským komunitám na Slovensku ale aj v tam, kde sa toho, čoho sa najviac bojíme deje, je Jurajovi Mesíkovi blízky.

Chce ním motivovať ľudí, aby žili zodpovedne v malom i veľkom. Životné prostredie, sociálne problémy a fungujúca ekonomika spolu veľmi súvisia.  

V archíve RTVS© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2018   ♦   aomega@aomega.sk