Hosť Pyramídy s Ľubom Morbacherom...


Hovoriť o minulosti je niekedy nepríjemné. Hrubými čiarami sa nám však s minulosťou vyrovnať nepodarilo. Na jednej strane stoja tí, ktorí sa ňou zaoberať nechcú a potom sú tu tí, ktorí sa v minulosti stali obeťami totalitných režimov v období druhej svetovej vojny či po komunistickom puči.

Pocit zodpovednosti, krivdy aj pocit viny sú stále predmetom politických diskusií ale služba spravodlivosti ostala často nenaplnená. Je slovenská história naozaj poučením pre našu súčasnosť alebo si ju musíme aj s chybami zopakovať? O tom, či nesie v sebe história aj etické posolstvo pre našu súčasnosť.

V archíve RTVS


© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2018   ♦   aomega@aomega.sk