Hosť Pyramídy so Svetlanou Kapalkovou


Reč je pre človeka nevyhnutným dorozumievacím prostriedkom No ľudská reč je podľa niektorých autorov aj prameňom nedorozumení. Ako sa vlastne učíme rozprávať a kde sa vo vývine ľudskej reči odohrávajú tie najdôležitejšie chvíle? Ako to je s poruchami reči a kde sa skrýva a ako sa rozvíja schoponosť detí hovoriť a naučiť sa hovoriť rovnako dobre dvoma jazykmi?

O vývine reči, diagnostike a terapii porúch reči v ranom veku, o bilingvizme aj o tom , čo sa vlastne deje v logopedickej poradni či ako môžeme podporovať rozvíjanie jazykových schopoností slovensky hovoriacich detí. Svetlana Kapalková pracuje s deťmi, rodičmi ale aj vysokoškolská učiteľka so študentami Pedagogickej fakulty. 


V archíve RTVS© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2018   ♦   aomega@aomega.sk