O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Nechceme sa prizerať  > Stanovisko arcibiskupa je dostatočne konkrétne

Stanovisko arcibiskupa je dostatočne konkrétneHovorca Arcibiskupského úradu v Bratislave Jozef Haľko poskytol novinám The Slovak Spectator a Ľube Lesnej rozhovor o reakcii Arcibiskupského úradu na otvorený list iniciatívy Nechceme sa prizerať. 


Podľa názoru teológov arcibiskup Zvolenský dával povolenie na to, aby sa zádušná omša za prezidenta Jozefa Tisa konala. Dával teda arcibiskup Zvolenský súhlas na zádušnú omšu za Tisa?

Na takto formulovanú otázku môžem odpovedať len v medziach vydaného stanoviska, že sa na svätej omši, ktorú slúžil Ján Sokol v Blumentálskom kostole, arcibiskup Zvolenský nezúčastnil.

Takže arcibiskup Zvolenský sa staval negatívne voči tejto omši?
Pán arcibiskup naformuloval určitú odpoveď, ktorú pokladá za konečnú. Definitívnu odpoveď na ten list, na túto iniciatívu a na ten list, ktorý potom prišiel.

Nemohli by ste byť konkrétnejší?
Hovorím, ako to bolo naformulované. Odpoveď pána arcibiskupa naozaj odpovedá na to, na čo odpovedať treba.

: Dobre. Spýtam sa inak. Stanovisko pána Zvolenského znamená, že vyjadruje podporu iniciatíve „Nechceme sa prizerať? Respektíve podpíše sa pod výzvu tejto iniciatívy?
Vravíte, že pán arcibiskup sa vyjadril nekonkrétne. Ja si myslím, že keď pán arcibiskup vyjadrí svoju solidaritu obetiam holokaustu, tak odpovedá na list, ktorý sa týkal určitého dejinného kontextu. Hovorí, že odsudzuje každé porušovanie ľudských práv, jednotlivcom alebo režimom a vyjadruje svoju solidaritu obetiam holokaustu. Domnievam sa, že je to veľmi konkrétna odpoveď a veľmi konkrétne stanovisko na konkrétny problém.

A podpísal by sa pod výzvu iniciatívy?
Podpis je pod týmto stanoviskom.

Takže on osobne tú iniciatívu nepodporí? Len týmto listom? Chceli by sme sa to dozvedieť konkrétnejšie.
Ale ja myslím, že je to dosť konkrétne. Názor na omšu, ktorú slúžil v Blumentálskom kostole arcibiskup Ján Sokol ako zádušnú omšu pre Jozefa Tisa, ktorá sa spomína v otvorenom liste, pán arcibiskup Zvolenský vyjadruje veľmi konkrétne. Formulácia je síce dosť stručná, to je pravda, ale vyjadruje veľmi konkrétne všetko, čo pán arcibiskup chcel povedať.

Napríklad k Tisovi sa konkrétne nevyjadruje.
Vyjadruje solidaritu obetiam holokaustu. Odsudzuje každé porušovanie ľudských práv jednotlivcom alebo režimom.

Čiže aj Tisom?
Veď je to reakcia na iniciatívu. Ja som hovorca a nechcem povedať nič, čo nebolo v tom stanovisku vyjadrené.

Rozhovor viedla Ľuba Lesná

Prevzaté z DELET 2. 6. 2008
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo