Zakladajúci text iniciatívy

 

Čo sa vlastne stalo....?

Video prevzaté z TV SME  (autor - E. Korda & comp.)
Bratislava 18. 4. 2008 Blumentál - Kostol Nanebovzatia panny Márie Nechceme sa prizerať

Občianska iniciatíva občianskej solidarity s obeťami holokaustu 

Trnavský arcibiskup Ján Sokol odslúžil v bratislavskom kostole Blumentál zádušnú omšu za prezidenta vojnového Slovenského štátu Jozefa Tisa 18.4.2008, v deň výročia jeho popravy pred 61 rokmi. Údajne súkromná bohoslužba mala všetky znaky verejnej slávnostnej bohoslužby: 
 

konala sa na pôde verejne prístupného farského chrámu, za prítomnosti početných hostí z radov stúpencov vojnovéhoslovenského štátu a početného zástupu ľudí, Ján Sokol používal pri liturgii všetky biskupské insígnie a bohoslužobnú asistenciu, o oltár bola opretá fotografia Jozefa Tisa a štylizovaný slovenský dvojkríž, ktorý v období slovenského štátu bol na zástavách Hlinkovej gardy, v blízkosti oltára bola aj prezidentská štandarda s heslom Verní sebe - svorne napred!, bohoslužbu slávil za „nášho zosnulého brata kňaza, prezidenta Jozefa“ a sprievodné príhovory ukazovali, že charakter tejto slávnosti bol nielen verejný, ale aj politický. 
Arcibiskup zohráva v cirkevnom aj verejnom živote úlohu, ktorá v takýchto súvislostiach nemôže byť len súkromnou vecou Jána Sokola, ako to tvrdil hovorca Konferencie biskupov Slovenska CSILic. Jozef Kováčik. 

Na slávnostnej bohoslužbe 18. 4. 2008 sa verejne zľahčovala a popierala akákoľvek zodpovednosť prezidenta Tisa za režim štátu, ktorého bol prezidentom. Verejne boli vystavené symboly štátu, ktorý svojim totalitným režimom zbavil občianskych práv, majetku a deportáciami vystavil ohrozeniu života a spôsobil smrť desiatok tisíc slovenských židovských spoluobčanov. Táto slávnosť bola neprimeraným gestom urážajúcim obete deportácií židovských obyvateľov Slovenskej republiky, bola očividnou demonštráciou sympatií so Slovenským štátom a pokusom o ďalší krok rehabilitácie totalitného režimu a jeho prezidenta. 

Rozhodne sa dištancujeme od vyjadrení, postojov a spolunositeľov Sokolovho videnia a jeho prekrývanie zodpovednosti slovenských kresťanov za osud obetí režimu vojnového slovenského štátu. So znepokojením, smútkom a poľutovaním sledujeme opakované zľahčujúce vyjadrenia o slovenskom vojnovom blahobyte ako aj priamu účasť katolíckeho duchovenstva na podujatiach radikálnych nacionalisticko-fundamentalistických skupín. 

Ctíme si univerzálnu hodnotu ľudského života v duchu humanizmu a kresťanského presvedčenia, odmietame verejnú nábožensky premenovanú podporu kontroverzných exponentov totalitného režimu Slovenskej republiky. 


Miroslav Kocúr, Svit, Peter Križan, Bratislava, Boris Burger, st., Bratislava, Marta Kováčová, Prievidza, Katarína Halamová, Vrbové, Veronika Halamová, Vrbové, Pavol Halama, Vrbové, Milan Kunštek, Moravský Ján, Viera Šimkovičová, Banská Bystrica, Peter Breiner, New York, Martin Weis, Bratislava, Maria Modrovichova, Bratislava, Eliška Lieskovská, Prešov, Ing. Peter Lieskovský, Prešov, Oľga Pietruchová, Bratislava, Anton Srholec, Bratislava, Michal Vašečka, Bratislava, Michal Lieskovský, Prešov ,Martin Muránsky, Rovinka, Dušan Jaura, Bratislava 

Bratislava 20. 4. 2008

 


Iniciatívu môžete podporiť osobne prípadne môžete na ňu upozorniť aj iných občanov do 9. septembra 2008 zaslaním e-mailu s Vaším menom, priezviskom a adresou trvalého bydliska na aomega@aomega.sk.


text © Miro Kocúr
Foto © PrintScreen z videa SME
 

 

pošli na vybrali.sme.sk


© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2024   ♦   aomega@aomega.sk