O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Podcast  >  Všetci svätí aj menej svätí

Všetci svätí aj menej svätí


Prepis textu podcastu, ak radšej čítate...


Vybrať sa začiatkom novembra na druhý koniec Slovenska je už súčasťou nášho logistického folklóru. Patrí to už k našim kalendárom, že si po tieto dni pripravíme vence a sviečky a vyberieme sa na cintoríny ku hrobom našich blízkych, priateľov a známych.

Sviatok Všetkých svätých sa v cirkevnom kalendári viaže však na oveľa hlbšiu dimenziu ľudského života. No skôr by sme mohli povedať na to, čo príde po ňom. Prví kresťania sa svojou rozhodnosťou a radikálnosťou chceli priblížiť k svojmu učiteľovi, po ktorom dostali aj meno. Kristovci – po grécky christianoi , dnes hovoríme KRESŤANIA– sa inšpirovali životom Ježiša Krista, ktorý neprišiel zmeniť súdobú náboženskú legislatívu, no naopak, prišiel ju takpovediac refrešnúť.

V biblickej terminológii: neprišiel Zákon zrušiť ale ho naplniť. Iným slovami: zákon, pod ktorým Ježišovi súčasníci chápali vtedajšiu židovskú Bibliu - bol vnímaný dosť formálne a povrchne. Najpočetnejšia skupina boli známi farizeji a ich meno sa stalo napriek tomu, že išlo o skupinu najhorlivejších veriacich tej doby, synonymom prívlastku pre povrchnosť a náboženský či rituálny formalizmus. Preto sa stali terčom Ježišovej kritiky a popri vtedajšej chrámovej aristokracii – kňazoch a zákonníkoch – sú v dnešnej kresťanskej časti Biblie prvými adresátmi kritických Ježišových slov. A aj jeho vrahmi.

Práve preto si Ježiš vyslúžil prenasledovanie a jeho smrť na kríži bola justičným procesom, ktorý je vzorom akéhokoľvek monsterprocesu. Keď sa mocní tohto sveta chcú niekoho zbaviť, vedia si nakloniť priazeň inštitúcií a aj vymyslené obvinenie sa im podarí dokázať. Nespravodlivosť, na ktorú doplatil Ježiš Kristus však mala krátke trvanie. Kresťanské vierovyznanie hovorí o tom, že Ježiš vstal zmŕtvych už na tretí deň. Tento Ježišov príbeh je známy a známe sú aj mnohé ďalšie príbehy slávnych Ježišových nasledovníkov.

Prví apoštoli a dlhé zástupy ďalších zomreli preto, lebo nastavovali svojim súčasníkom nemislosrdné zrkadlo. Ich odvaha a statočnosť ich zaradila do zástupu tých, ktorí sú považovaní za dokonalých svedkov toho, čomu verili. V kresťanstve sa takíto ľudia nazývajú svätými. Veriaci sú presvedčení, že takíto ľudia sú už hneď po smrti v spoločenstve s Bohom.

Mnohí iní, ktorých mená nepoznáme sú takisto - v malom - takýmito skvelými ľuďmi a dokázali to vo svojom čase a priestore. Kedy sa nenechali zlomiť okolím, či prostredím, kedy nekradli, neklamali, nepodvádzali a neprispôsobovali sa takej dobe aká bola, podobne ako to robili z pohodlnosti či slabosti iní. Vďaka ich svedectvu sa ešte pravda a láska nedá zameniť za lož a nenávisť ani dnes. Ich mená nepoznáme, ale určite každý z nás pozná ľudí zo svojho okolia, ktorí boli statočnejší a poctivejší ako všetci ostatní.

Sviatok všetkých svätých je sviatkom týchto ľudí, ktorí boli verní Bohu, sú už podľa presvedčenia ich blízkych v nebi, ale neboli a nikdy nebudú svätorečení v slávnostnom cirkevnom procese svätorečenia.

Tento sviatok všetkých svätých však ľudovo splýva so sviatkom tzv. Dušičiek. Pamiatky všetkých verných zosnulých, o ktorých ešte nemáme tú istotu viery povedať, že už sú v nebi, ale veríme, že sa na základe učenia cirkvi za nich môžeme modliť. Je to istý druh príhovoru. A za čo sa to vlastne prihovárame?

Veríme podľa učenia a tradície cirkvi, že Boh môže odpustiť a na základe modlitieb živých aj skrátiť pobyt zosnulých v takzvanom očistci. No a to je trochu neznámy pojem, lebo o očistci Biblia nič nehovorí... No tak, ako veríme, že niektorí ľudia idú priamo k Bohu, tak veľká skupina ľudí si na toto stretnutie s Bohom ešte musí obrazne povedané počkať. Z katechetických dôvodov je tu teda učenie cirkvi o očistci, kde niektorí veriaci, ktorým sa v živote nepodarilo úplne žiť podľa toho, ako to od nich ich viera a vzťah k Bohu predpokladal, musia určitý čas odčiniť to, čo sa im počas života nepodarilo. My, živí, môžeme modlitbami tento ich pobyt v očistci skrátiť. Za istých podmienok môžu veriaci katolíci podľa podmienok stanovených cirkvou týmto zosnulým pomôcť skrátiť toto čakanie. Aj návštevou cintorína na dušičky.

No a ako je to s peklom? Ak niekto vedome a dobrovoľne okolo seba na zemi šíri len zlo a nenávisť a vedome sa imperatívu mravnosti, lásky a spolupráce s Božou milosťou vyhýba, niet dôvodu, aby sa dostával do Božej blízkosti po smrti. Či tam horí oheň a akú má teplotu a to, či je peklo v strede zeme alebo len pod jej povrchom bolo kedysi predmetom teologickej špekulácie. Dnes stačí povedať, že peklo je stav opustenosti a samoty, bez Boha aj bez priateľov v definitívnom a trvalom precitnutí, čo egoizmus a sebectvo znamená a aký je tento stav bezútešný. A to sú tie pekelné muky...

Tieto dni sú teda okrem toho, že kupujeme vence, kahance a sviece aj príležitosťou uvažovať o našich hraniciach. O tom, ako žijeme, ako sa v tejto spoločnosti snažíme o spoluprácu a rešpektujeme aj to neviditeľné a neuchopiteľné.

Nebo, prechodný pobyt v očistci či peklo sú metaforami, ktorým každý z nás rozumie a pri návšteve cintorína vieme pomerne s istotou povedať, čo si momentálne zaslúžime a v akom stave sú tieto „naše akcie“ na nebeskej burze. Cesty krížom krážom týmto svetom na cintoríny ďaleko od nás alebo aj blízko uprostred našich miest a štvrtí sú mementom toho, že na druhý svet si vezmeme len to, čo rozdáme na svete, v ktorom žijeme tu a teraz.


29. október 2017


späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo