O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Rodina

Rodina

V tejto rubrike sa budú objavovať príspevky, 
ktoré budú reflektovať to, 
s čím všetkým sa dnešná rodina stretáva. 
Čím sa rodinný život môže stať niekedy prekvapivý. 
Budeme si všímať aj niektoré procesy v spoločnosti doma i vo svete, 
ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s rodinným životom, 
výchovou, vzťahmi dospelých a detí 
či niektoré generačné fenomény.
Sexualita nie je len o sexe

Sexuálna výchova bola v tradičných európskych spoločnostiach horúcim zemiakom. Pohadzovala  si ho škola a rodina. Dôležitú úlohu lobbyistu mali náboženské združenia a cirkvi.  Napríklad v nemeckej kultúrnej oblasti bola pruským ministerstvom školstva zavedená sexuálna výchova do všetkých škôl okolo roku 1900.
Rozhodujúcim v tomto smere boli aktívne kroky socialistického ľudovo-vzdelávacieho hnutia (Volksbildugsbewegung)  vedeného Maxom Hodannom. Jeho úsilie o osvetu v oblasti sexuálnej výchovy bolo odmietnuté. Bol to však dôležitý impulz.
Žena podriadená mužovi

V euroamerickom priestore je nemysliteľné uvažovať o spoločenských teóriách bez toho, aby sme vzali do úvahy ich kresťanské a judaistické predporozumenie. Keď známy moderátor v jednej televíznej debate s rabínom nadhodil tému židokresťanskej civilizácie ako spoločnej bázy pre dialóg, rabín reagoval vtipne a podnetne. Moderátor – kresťan - existenciu židokresťanskej civilizácia považoval za niečo samozrejmé. Rabín s úsmevom povedal, že sa mu to vidí ako dobrý nápad začať o tom uvažovať.
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo