Veriaci sa nemusia báť budúcnosti

Na pozadí posledného vývoja cítia mnohí naši priatelia a známi potrebu povedať, že sa ako veriaci ľudia hlásia k hodnotám otvorenej spoločnosti, univerzálnemu duchovnému odkazu európskej civilizácie a chcú aj naďalej svoj život vo verejnom i osobnom priestore prežívať v 21. storočí ako veriaci ľudia.

Cítia morálnu povinnosť ponúknuť toto svoje vnímanie aj slovenskej verejnosti, ktorá sa hlási k hodnotám pokojného spolužitia rôznych kultúr, ako to bolo po stáročia na Spiši, v Gemeri, v Košiciach či Bratislave. 


Odmietame nové ľudáctvo

Hlásia sa k hodnotám autentického vlastenectva, zdravej a šťastnej rodiny, sociálnej spravodlivosti, solidarity so slabými a chudobnými a zodpovednosti na pozadí stále jednostrannejšie rasisticky zadefinovanej strany, podporovanej niektorými predstaviteľmi náboženských skupín.


Títo veriaci ľudia chcú, aby na Slovensku žila a mala šancu sa rozvíjať aj pozitívna alternatíva otvoreného pohľadu zrelého veriaceho človeka a občana na pestrý svet a ľudí rôznych pohlaví, sociálnych skupín, rôznej farby pleti, viery či presvedčení.

Chcú zrozumiteľne a otvorene ponúknuť slovenským veriacim ženám a mužom taký prístup k verejnému a osobnému životu, ktorý otvorene hovorí o našej národnej pestrosti a zrelosti. O našej spoločenskej sile a sebadôvere Slovenska ako súčasti EÚ a NATO. O tom, aká je naša predstava o ochrane a podpore rodiny, o potrebe sociálnej súdržnosti, verejnej etiky, ako aj zodpovednosti verejných činiteľov za spravovanie tejto krajiny. O našich európskych, rímskych a židovských koreňoch.

 

Pred nami je len budúcnosť, ktorú stvárňujeme a máme v našich rukách. Odmietame zľahčovanie minulosti či jej romanticky a falošne idealizovanú verziu. Strašidelná tisovská „nezvládnutá“ lekcia kresťanského národného populizmu či socializmu nie je alternatívou dnešnej situácie. Ostala tu po nej len spúšť.

To tu už bolo a vieme, ako to fungovalo. Preto tento experiment oživovania a spolupráce s verziami slovenského ľudáctva a kresťanského národného socializmu a populizmu rozhodne odmietame.


Nebojíme sa sveta a budúcnosti

 


Pozitívne zadefinované postoje veriacich k dnešnému svetu aj s jeho výzvami, sú niečo viac ako len politický program. Je to praktick

á ponuka, ktorá môže mať svojich autentických nositeľov, ktorí nebudú falošne používať náboženský jazyk a nebudú vyslovova

ť nadarmo meno Najvyššieho.

Budú v duchu a v pravde robiť to najlepšie podľa svojho svedomia v spolupráci s ostatnými ľuďmi a občanmi tejto krajiny, ktorí chcú bez nenávisti, hoci s nedorozumeniami a konfliktmi, hrať podľa tých istých civilizačných pravidiel a žiť svoje životy v porozumení. Takto otvorene uvažujúci veriaci vrátane kresťanov, tu sú ako autentická alternatíva k snahe šíriť strach a nenávisť. Nie ako reakcia na strach z budúcnosti, ale ako krok vpred.

Nebojíme sa ako veriaci ľudia komplikovaného a otvoreného sveta. Práve preto sme sa mnohí zo sveta vrátili na Slovensko, aby sme si tu zveľadili náš domov. A aby sme sa tu cítili doma. Cestou je spolupráca, dôstojný život pre všetkých a slušný štát.


Hovoriť s ľuďmi

Rozumieme, že strach z budúcnosti doviedol niektorých našich spoluobčanov k tomu, že pri dnešnej miere znefunkčnenia právneho štátu a jeho inštitúcií vidia riešenie v spojení fašistov s agendou pseudonáboženského strihu. To však podľa nás nie je riešenie.

Ako veriaci a otvorene uvažujúci ľudia chceme o tom hovoriť ľuďom, ktorí tejto alternatíve majú tendenciu z rôznych dôvodov podľahnúť. Odmietame spoluprácu s aktivistami a nositeľmi tohto riešenia v radoch politických strán aj náboženských spoločností či ich aktivistických skupinách.

Tieto iniciatívy sú zo sveta, v ktorom slušní veriaci či neveriaci ľudia žiť určite nechcú. Chceme im to trpezlivo, ale rozhodne vysvetľovať a ponúkame tento program spolupráce všetkým bez rozdielu viery, presvedčenia či názoru.

Ondrej Prostredník, Miroslav Kocúr

Dennik SME

 


© Copyright   www.aomega.sk   ♦   2024   ♦   aomega@aomega.sk