O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Martinou Vagačovou...

Hosť Pyramídy s Martinou Vagačovou...


Martina Vagačová si myslí, že vzájomný rešpekt medzi dieťaťom a rodičom je potrebné budovať úplne od malička. Viac ako prísnosť a strach z trestu je pri výchove detí pevná láskavosť a vzájomný rešpekt. Ak sa to podarí, jeho ovocím bude úspešné dieťa a šťastný rodič, ktorý má prirodzenú autoritu. Na začiatku prázdnin je dobré uvažovať možno aj nad tým, ako tento čas popri cestovaní a poznávaní využiť aj na prehĺbenie porozumenia medzi rodičmi a deťmi.


V archíve RTVS

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo