O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Hosť Pyramídy  > Hosť Pyramídy s Miroslavom Kollárom

Hosť Pyramídy s Miroslavom Kollárom


Je hlohovčanom telom i dušou. Je v súčasnosti dokonca jeho starostom. Jeho cesta do miestneho zastupisteľstva však nebola priamočiara. Pôsobil už ako študent a mladý novinár v rôznych redakciách malých časopisov ale aj ako riaditeľ tlačovej agentúry.

Editoval a autorsky spolupracoval na desiatkach kníh, ktoré majú v knižniciach po celom svete, vrátane Kongresovej knižnice vo Washingotne či univerzitných knižníc v Oxforde, Cambridge alebo na Harvarde.

Rozhovor o tom, ako sa veľké horizonty premietli do túžby byť starostom vo vlastnom malom meste a ako sa záujem o veci verejné stali pred pár rokmi aj motorom pre zmenu profesionálnej dráhy s primátorom Hlohovca Miroslavom Kollárom.

V archíve RTVS

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo