O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Silentium
Kouč


Zaujímavé slovo. Cítiť z neho istotu pevných nervov i živé emócie víťazstva. Prísny pohľad aj slová povzbudenia. Niekedy sa v mysli vybavia infarktové sekundy pred záverečným hvizdom finálového zápasu, alebo zdvihnuté paže tímu, ktorý nesie svojho kouča na rukách...
Zved
Nevypovedaná otázka v naširoko otvorených chlapcových očiach znela:“ A prečo?“ 
Nedokázal pochopiť prečo „Mnoho učeníkov položilo život za pána Ježiša“, ako mu práve povedala babka. 
Otázka ostala nevypovedaná, pretože na ňu nie je odpoveď. Alebo aspoň nie jednoduchá. 
Či Boh azda z nejakých nám nepochopiteľných dovodov stvoril človeka, aby ho potom nechal trpieť? 
Či sa Boh nebodaj mýlil, keď po stvorení človeka videl, že „to je dobré“?
Oči
Prepis výsluchu. 
Aj tak by sa dal nazvať text čítaný v tisícoch chrámov sveta krátko pred koncom pôstu. 
Prepis výsluchu, či výňatok z vyšetrovacieho spisu. 
Prepis dlhého a rafinovaného výsluchu chudáka, ktorý uvidel...
Chlieb a víno

Ešte sa pamätám ako sa kľačalo pri mriežkach... 
Za nimi sa odohrávali mystériá 
a ako malý chlapec som túžil vidieť čo sa pod rukami kňaza odohráva. 
Z bočnej chodby bolo okno. A aj v ňom bola vsadená mreža...
Global Issue 3

Možnože je lepšie umlčať hlas svojho vnútra. Možnože by to mal urobiť každý. Veď každý chce niekde patriť, každý sa chce niekam zaradiť. Lepkavá sieť sociálnych vzťahov a lákavá vidina byť akceptovaný a uznaný druhými je ópiom. Všetci sa musíme zaradiť. Ako na vojne, a „pochodom v chod!“

Quadragesima alebo pôstne reflexie

Žijeme v zvláštnom svete. Vo svete virtuálnej reality. 
Skutočne čoskoro nerozoznáme čo je produktom našej vlastnej mysle, či už v reflexii vonkajšieho alebo vnútorného sveta, a čo je do našej mysle, vedomia či podvedomia natlačené vysoko sofistikovanou technológiou „premývania mozgov“. 
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo