O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Spoločnosť  > Hybridné línie kultúrnej vojny

Hybridné línie kultúrnej vojny

Totalitárna alternatíva ustúpi len ekumenickej, angažovanej a motivujúcej viere tých, ktorých tento obraz trestajúceho Boha a pochybných pragmatických spojenectiev s apokalyptickými a vyhrotenými nábožensko-politickými interpretáciami nielen neuspokojí, ale ich aj právom zneisťuje a znepokojuje.

V obci, kde bývam, bol v kostole kázať Marián Kuffa. Ako inak – hovoril o strašidle menom gender. Je asi preto viac ako primerané brať tohto kazateľa nenávisti, ktorú vydáva za lásku, vážne. Podľa prieskumu agentúry Focus sa 56 percent členov cirkví nestotožňuje s učením svojej cirkvi. Máme preto dôvod si myslieť, že Kuffove interpretácie, ktoré podporuje Konferencia biskupov Slovenska, nie sú pre vysoké percento kresťanov bernou mincou.

To nepíšem preto, aby som povedal, že aktivity a názory ultrakonzervatívnych kresťanov nie sú v tejto krajine legitímne. Píšem to preto, aby bolo jasné, že väčšina ľudí, ktorí sa hlásia k viere v Boha, má na rôzne kapitoly učenia náboženských komunít iný názor, ako je názor cirkevných ústredí a ich aktivistov.

Hľadanie konsenzu a progresívneho riešenia nie je práve silnou stránkou cirkví, ktoré sú na Slovensku skôr exkluzívne ako inkluzívne spoločenstvá. Často je preto náročné odkomunikovať fakt, že sociálne angažovaný človek môže byť pre svoje názory rizikom pre otvorenú spoločnosť. Že kňaz môže byť aj klamárom, ba aj fašistom. Jedného takého sme mali dokonca aj na čele štátu počas druhej svetovej vojny ako prezidenta.

Hodnotové debaty sú v demokracii klzkou plochou, hovorí sa aj o „hrebeňovke“ liberálnej demokracie. Chybný krok na jednu alebo druhú stranu je veľkým ohrozením. Ale podceniť tieto debaty alebo ponechávať ich na neskôr, znamená ostať pred bránami lepšej budúcnosti demokracie.

Biblické kladivo

V tejto debate sa hlasno v posledných mesiacoch ozývajú predovšetkým jej nedemokratickí protagonisti. Tí vo svojich komunitách nie sú zvyknutí na hľadanie nových odpovedí na staré výzvy. Mávajú zvyčajne vo vzduchu zažltnutými stránkami starých teologických skrípt. Alebo rovno Bibliou, ktorá má podľa nich predsa vždy pravdu. Demokracia im dobre poslúži, ak sa rozhodnú pre jej očierňovanie. Demontáž liberálnej parlamentnej demokracie sa takto dostáva do novej fázy, kedy sa stávajú cennými aj hrozienka z Kotlebovej torty.

V e-mailovej schránke mi pristávajú mobilizačné správy náboženských konšpirátorov. V poslednom čase to prestali skrývať aj niektorí novinári, ktorí sa pasujú do úlohy jediných autentických kresťanov. K tomu Marián Kuffa, KBS, Lux, Lumen, ale, aby sme boli spravodliví, aj lídri iných kresťanských cirkví či vedenie Evanjelickej bohosloveckej fakulty vo svojom inkvizičnom ťažení proti Ondrejovi Prostredníkovi. 


Takto to vyzerá v paralelnej alternatívnej spoločnosti s požehnaním náboženskej aristokracie, ktorá vo svojom svätom presvedčení nikdy neprehrá. Aj prehraté referendum totiž bolo – ak to neviete – víťazstvom, na ktorom tento ultrapravicový politický náboženský prúd v slovenskej politike chce stavať. A už aj stavia.

Faktom, o ktorom sa opakovane presviedčam, však je, že na Slovensku žije veľa veriacich ľudí, ktorí vnímajú Boha ako láskavého a podporujúceho otca a Ježiša ako partnera na ich duchovnej aj životnej ceste. Aj toto je kresťanstvo budúcnosti. Obraz trestajúceho Boha zákazov a príkazov má zdanlivo viac hlasných propagátorov, no to sa nevylučuje s tým, aby sme ľuďom svojím slovom a životom hovorili o Bohu, ktorý ich má rád aj s ich nedokonalosťami. Kresťanský Boh je ekumenickým bohom (z gréckeho Oikomene, celá obývaná zem), nielen posttraumatickým patriarchom a tútorom našich deprimovaných a ustráchaných životov.

S ľudákmi to nepôjde

Preto ako kresťania hovorme ľuďom aj o nádeji a slobode Božích detí. Totalitárna alternatíva ustúpi len ekumenickej, angažovanej a motivujúcej viere tých, ktorých tento obraz trestajúceho Boha a pochybných pragmatických spojenectiev s apokalyptickými a vyhrotenými nábožensko-politickými interpretáciami nielen neuspokojí, ale ich aj právom zneisťuje a znepokojuje. A môže sa stať, že aj neustúpi. Ale je na nás, aby tu takáto ponuka kresťanstva s ľudskou tvárou bola. A aby bola živá a atraktívna. Nekompromisná proti potratom, ktoré všetci rovnako odmietame, ale aj voči klientelizmu, mafii a korupcii vo verejnom živote. Preto je dôležité aj na tejto úrovni premáhať pravdou a láskou Kuffove či Chromíkove lži a nenávisť.

Línie kultúrnej vojny sa pri posledných debatách o tom, ako sa môže neoľudák parazitujúci na kresťanstve stať legitímnym nositeľom kresťanskej politickej agendy, nápadne začínajú podobať na línie vojny hybridnej. Vôbec nepreženieme, ak povieme, že okrem reakčného konzervatívneho kresťanstva tu môžeme vedome rozvíjať a podporovať aj progresívnu interpretáciu kresťanskej viery. Budúcnosť bude taká, akú si ju urobíme.

Denník SME

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo