O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Spoločnosť  > Kuffa v parlamente

Kuffa v parlamente

Marián Kuffa v parlamente s gýčovou soškou a kŕdlikom svojich sympatizantov v sprievode Milana Mazureka už nenecháva priestor na pochybnosti. Aktivistická skupinka Zastavme zlo z Istanbulu o sebe opäť povedala niečo veľmi dôležité. Vníma ĽSNS ako svojho strategického spojenca. Návšteva tohto bizarného kŕdlika s vystrašenými pohľadmi a so soškou v ruke v parlamente je symbolikou, ktorú by sa mal pokúsiť prečítať každý vnímavý a demokraticky zmýšľajúci človek.

Po fašistoch sa do Národnej rady chystajú už aj náboženskí fundamentalisti. Už si ho boli pozrieť zvnútra. V sprievode fašistov. KBS sa k situácii opäť vyjadrila veľmi rezervovane. Pri jednoznačných postojoch v iných otázkach je zrejmé, že ak sa ku Kuffovmu výletu do parlamentu katolícki biskupi nevedia verejne odmietavo vyjadriť, tak jedinou interpretáciou je fakt, že Marián Kuffa sa vyjadruje s vedomím svojho nadriadeného a s jeho súhlasom.

No možno je všetko inak a podobne ako slovenská spoločnosť si ani katolícki biskupi nie sú celkom istí, či je dobré spolupracovať s fašistami, keď biskupské ciele posvätia kotlebovské prostriedky.

Vidíme to? V tajných voľbách budú títo odhodlaní Kuffovi poslucháči, horlivci a sympatizanti ešte odvážnejší. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou budú voliť Kotlebovu fašistickú stranu. To si myslím ja.

Regres Mariána Kuffu, jeho spojencov a tých, ktorí ho vo svojom zápase používajú ako posvätné baranidlo, pokračuje. Smutné a nebezpečné to je.

Soška náboženského gýča a svätená voda v parlamente je nová úroveň politického diskurzu. Vníma ju niekto ako krok vpred alebo v ústrety lepšej budúcnosti Slovenska?

Pri pohľade na tento vývoj je zrejmé, že nastal čas spojiť sa, uvažovať a rozprávať sa. A hľadať cesty, ako sa o agende Mariána Kuffu budú vedieť vážne rozprávať aj ostatní ľudia. Tí, ktorí napriek tomu, že sú veriaci, vedia, že procesiou so soškou parlamentnými uličkami ani pokropením svätenou vodou zlo – či už skutočné, alebo pomyselné – z parlamentu ani z našej spoločnosti nevyženú. Humorná nadsádzka a cynické posmešky sú v tomto dialógu kontraproduktívne. To je snáď už zrejmé.

DenníkN 30. máj 2018

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo